Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 21 902 000 46 554 000 43 057 000 37 827 000 67 261 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 778 000 3 604 000 3 532 000 3 105 000 3 424 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 511 000 24 164 000 17 200 000 18 630 000 19 195 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,32 2,08 2,71 2,20 3,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($21 902 000K + $3 778 000K) ÷ $19 511 000K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022