Oracle Corp. (ORCL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 8 877 000 7 855 000 7 938 000 7 995 000 8 081 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 317 000 745 000 637 000 580 000 529 000
Rotacja zobowiązań 6,74 10,54 12,46 13,78 15,28

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $8 877 000K ÷ $1 317 000K
= 6,74


Analiza porównawcza

2022