Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 187 000 21 902 000 46 554 000 43 057 000 37 827 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 902 000 3 778 000 3 604 000 3 532 000 3 105 000
Należności w tys. USD 6 915 000 5 953 000 5 409 000 5 551 000 5 134 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 090 000 19 511 000 24 164 000 17 200 000 18 630 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 1,62 2,30 3,03 2,47

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 187 000K + $3 902 000K + $6 915 000K) ÷ $23 090 000K
= 0,91


Analiza porównawcza

2023