Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 902 000 8 348 000 7 897 000 10 115 000 10 727 000 8 906 000 7 990 000 7 735 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 510 000 871 000 427 000 533 000 607 000 355 000 265 000 246 000
Należności w tys. USD 1 851 000 2 821 000 2 844 000 3 364 000 3 296 000 3 199 000 2 071 000 3 228 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 923 000 6 807 000 6 812 000 9 238 000 9 128 000 9 957 000 8 840 000 8 441 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,49 1,77 1,64 1,52 1,60 1,25 1,17 1,33

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 902 000K + $510 000K + $1 851 000K) ÷ $4 923 000K
= 2,49


Analiza porównawcza

2022/Q4