Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 604 000 7 573 000 8 459 000 8 923 000 9 902 000 8 348 000 7 897 000 10 115 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 450 000 692 000 1 005 000 823 000 510 000 871 000 427 000 533 000
Należności w tys. USD 1 001 000 1 986 000 359 000 1 425 000 1 851 000 2 821 000 2 844 000 3 364 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 015 000 4 385 000 3 123 000 3 499 000 4 923 000 6 807 000 6 812 000 9 238 000
Wskaźnik płynności szybkiej 3,33 2,34 3,15 3,19 2,49 1,77 1,64 1,52

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 604 000K + $450 000K + $1 001 000K) ÷ $3 015 000K
= 3,33


Analiza porównawcza

2023/Q4