Moderna Inc (MRNA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 617 000 7 933 0 0
Zapasy w tys. USD 1 441 000 46 527 0 0
Rotacja zapasów 1,82 0,17

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 617 000K ÷ $1 441 000K
= 1,82


Analiza porównawcza

2021