Moderna Inc (MRNA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 693 000 5 416 000 2 617 000 7 933 0
Zapasy w tys. USD 270 000 1 168 000 1 441 000 46 527 0
Rotacja zapasów 17,38 4,64 1,82 0,17

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 693 000K ÷ $270 000K
= 17,38


Analiza porównawcza

2023