Moderna Inc (MRNA)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -4 714 000 8 362 000 12 202 000 -747 064 -514 021
Aktywa razem w tys. USD 18 426 000 25 858 000 24 669 000 7 336 750 1 589 420
ROA -25,58% 32,34% 49,46% -10,18% -32,34%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-4 714 000K ÷ $18 426 000K
= -25,58%


Analiza porównawcza

2023