Moderna Inc (MRNA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 471 000 803 395 60 209 135 068
Property, plant and equipment w tys. USD 1 241 000 296 889 201 495 211 977
Rotacja aktywów trwałych 14,88 2,71 0,30 0,64

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $18 471 000K ÷ $1 241 000K
= 14,88


Analiza porównawcza

2021