Moderna Inc (MRNA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 848 000 19 263 000 18 471 000 803 395 60 209
Property, plant and equipment w tys. USD 1 945 000 2 018 000 1 241 000 296 889 201 495
Rotacja aktywów trwałych 3,52 9,55 14,88 2,71 0,30

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 848 000K ÷ $1 945 000K
= 3,52


Analiza porównawcza

2023