Moderna Inc (MRNA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD -4 239 000 9 420 000 13 296 000 -763 144 -545 720
Aktywa razem w tys. USD 18 426 000 25 858 000 24 669 000 7 336 750 1 589 420
Operacyjny ROA -23,01% 36,43% 53,90% -10,40% -34,33%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-4 239 000K ÷ $18 426 000K
= -23,01%


Analiza porównawcza

2023