Moderna Inc (MRNA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 9 420 000 13 296 000 -763 144 -545 720 -413 266
Aktywa razem w tys. USD 25 858 000 24 669 000 7 336 750 1 589 420 1 962 150
Operacyjny ROA 36,43% 53,90% -10,40% -34,33% -21,06%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $9 420 000K ÷ $25 858 000K
= 36,43%


Analiza porównawcza

2022