Moderna Inc (MRNA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 848 000 19 263 000 18 471 000 803 395 60 209
Aktywa razem w tys. USD 18 426 000 25 858 000 24 669 000 7 336 750 1 589 420
Rotacja aktywów razem 0,37 0,74 0,75 0,11 0,04

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 848 000K ÷ $18 426 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2023