Moderna Inc (MRNA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 471 000 803 395 60 209 135 068
Aktywa razem w tys. USD 24 669 000 7 336 750 1 589 420 1 962 150
Rotacja aktywów razem 0,75 0,11 0,04 0,07

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $18 471 000K ÷ $24 669 000K
= 0,75


Analiza porównawcza

2021