Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 25 858 000 24 669 000 7 336 750 1 589 420 1 962 150
Kapitał własny w tys. USD 19 123 000 14 145 000 2 561 380 1 174 810 1 530 240
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,35 1,74 2,86 1,35 1,28

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $25 858 000K ÷ $19 123 000K
= 1,35


Analiza porównawcza

2022