Moderna Inc (MRNA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 1,82 0,17
Rotacja należności 5,60 0,57 3,69 4,42
Rotacja zobowiązań 8,67 0,43 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 2,66 0,42 0,06 0,10

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 200,98 2 140,72
Cykl należności dni 65,13 640,83 98,80 82,65
Cykl zobowiązań dni 42,12 844,70

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 14,88 2,71 0,30 0,64
Rotacja aktywów razem 0,75 0,11 0,04 0,07