Moderna Inc (MRNA)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 416 000 2 617 000 7 933 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 487 000 302 000 18 359 7 090 31 210
Rotacja zobowiązań 11,12 8,67 0,43 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $5 416 000K ÷ $487 000K
= 11,12


Analiza porównawcza

2022