Moderna Inc (MRNA)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 693 000 5 416 000 2 617 000 7 933 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 520 000 487 000 302 000 18 359 7 090
Rotacja zobowiązań 9,02 11,12 8,67 0,43 0,00

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 693 000K ÷ $520 000K
= 9,02


Analiza porównawcza

2023