Moderna Inc (MRNA)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 15 854 000 795 462 60 209 135 068
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 471 000 803 395 60 209 135 068
Marża zysku ze sprzedaży brutto 85,83% 99,01% 100,00% 100,00%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $15 854 000K ÷ $18 471 000K
= 85,83%


Analiza porównawcza

2021