Moderna Inc (MRNA)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 155 000 13 847 000 15 854 000 795 462 60 209
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 848 000 19 263 000 18 471 000 803 395 60 209
Marża zysku ze sprzedaży brutto 31,47% 71,88% 85,83% 99,01% 100,00%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 155 000K ÷ $6 848 000K
= 31,47%


Analiza porównawcza

2023