Moderna Inc (MRNA)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 471 000 803 395 60 209 135 068
Należności w tys. USD 3 296 000 1 410 530 16 297 30 583
Rotacja należności 5,60 0,57 3,69 4,42

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $18 471 000K ÷ $3 296 000K
= 5,60


Analiza porównawcza

2021