Moderna Inc (MRNA)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 200,98 2 140,72
Cykl należności dni 65,13 640,83 98,80 82,65
Cykl zobowiązań dni 42,12 844,70
Cykl konwersji gotówki dni 223,99 1 936,85 98,80 82,65

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 200,98 + 65,13 – 42,12
= 223,99


Analiza porównawcza

2021