Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 575 000 912 000 599 000 109 874 38 689
Kapitał własny w tys. USD 13 854 000 19 123 000 14 145 000 2 561 380 1 174 810
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $575 000K ÷ ($575 000K + $13 854 000K)
= 0,04


Analiza porównawcza

2023