Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 599 000 109 874 38 689 33 489
Kapitał własny w tys. USD 14 145 000 2 561 380 1 174 810 1 530 240
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,04 0,04 0,03 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $599 000K ÷ ($599 000K + $14 145 000K)
= 0,04


Analiza porównawcza

2021