Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 912 000 599 000 109 874 38 689 33 489
Aktywa razem w tys. USD 25 858 000 24 669 000 7 336 750 1 589 420 1 962 150
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $912 000K ÷ $25 858 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022