Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 599 000 109 874 38 689 33 489
Aktywa razem w tys. USD 24 669 000 7 336 750 1 589 420 1 962 150
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,02 0,01 0,02 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $599 000K ÷ $24 669 000K
= 0,02


Analiza porównawcza

2021