Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 912 000 599 000 109 874 38 689 33 489
Kapitał własny w tys. USD 19 123 000 14 145 000 2 561 380 1 174 810 1 530 240
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $912 000K ÷ $19 123 000K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022