Moderna Inc (MRNA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 5 416 000 4 450 000 4 072 000 3 441 000 2 617 000 1 672 933 950 933 200 933
Zapasy w tys. USD 1 168 000 2 257 000 2 395 000 2 338 000 1 441 000 965 000 643 000 494 000
Rotacja zapasów 4,64 1,97 1,70 1,47 1,82 1,73 1,48 0,41

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $5 416 000K ÷ $1 168 000K
= 4,64


Analiza porównawcza

2022/Q4