Moderna Inc (MRNA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 573 000 8 459 000 8 923 000 9 902 000 8 348 000 7 897 000 10 115 000 10 727 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 692 000 1 005 000 823 000 510 000 871 000 427 000 533 000 607 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 385 000 3 123 000 3 499 000 4 923 000 6 807 000 6 812 000 9 238 000 9 128 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,88 3,03 2,79 2,11 1,35 1,22 1,15 1,24

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 573 000K + $692 000K) ÷ $4 385 000K
= 1,88


Analiza porównawcza

2023/Q3