LGI Homes Inc (LGIH)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 117 000 805 236 538 398 690 559 653 734
Kapitał własny w tys. USD 1 642 410 1 395 850 1 139 000 845 193 655 943
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,68 0,58 0,47 0,82 1,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 117 000K ÷ $1 642 410K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022