LGI Homes Inc (LGIH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 657 860 2 232 120 1 764 830 1 401 680 1 124 480
Zapasy w tys. USD 2 898 300 2 085 900 1 569 490 1 499 620 1 228 260
Rotacja zapasów 0,57 1,07 1,12 0,93 0,92

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 657 860K ÷ $2 898 300K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022