LGI Homes Inc (LGIH)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 646 600 818 034 603 097 436 479 379 916
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 304 460 3 050 150 2 367 930 1 838 150 1 504 400
Marża zysku ze sprzedaży brutto 28,06% 26,82% 25,47% 23,75% 25,25%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $646 600K ÷ $2 304 460K
= 28,06%


Analiza porównawcza

2022