LGI Homes Inc (LGIH)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 326 567 429 645 323 895 178 608 155 286
Aktywa razem w tys. USD 3 124 830 2 351 860 1 826 090 1 666 120 1 395 470
ROA 10,45% 18,27% 17,74% 10,72% 11,13%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $326 567K ÷ $3 124 830K
= 10,45%


Analiza porównawcza

2022