LGI Homes Inc (LGIH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 117 000 805 236 538 398 690 559 653 734
Aktywa razem w tys. USD 3 124 830 2 351 860 1 826 090 1 666 120 1 395 470
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,34 0,29 0,41 0,47

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 117 000K ÷ $3 124 830K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022