LGI Homes Inc (LGIH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 304 460 3 050 150 2 367 930 1 838 150 1 504 400
Aktywa razem w tys. USD 3 124 830 2 351 860 1 826 090 1 666 120 1 395 470
Rotacja aktywów razem 0,74 1,30 1,30 1,10 1,08

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 304 460K ÷ $3 124 830K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022