LGI Homes Inc (LGIH)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 326 567 429 645 323 895 178 608 155 286
Kapitał własny w tys. USD 1 642 410 1 395 850 1 139 000 845 193 655 943
ROE 19,88% 30,78% 28,44% 21,13% 23,67%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $326 567K ÷ $1 642 410K
= 19,88%


Analiza porównawcza

2022