LGI Homes Inc (LGIH)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 326 567 429 645 323 895 178 608 155 286
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 304 460 3 050 150 2 367 930 1 838 150 1 504 400
Marża zysku netto 14,17% 14,09% 13,68% 9,72% 10,32%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $326 567K ÷ $2 304 460K
= 14,17%


Analiza porównawcza

2022