LGI Homes Inc (LGIH)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 390 107 547 698 364 710 227 538 200 111
Aktywa razem w tys. USD 3 124 830 2 351 860 1 826 090 1 666 120 1 395 470
Operacyjny ROA 12,48% 23,29% 19,97% 13,66% 14,34%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $390 107K ÷ $3 124 830K
= 12,48%


Analiza porównawcza

2022