LGI Homes Inc (LGIH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 955 440 2 194 330 1 721 370 1 594 360 1 333 480
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 340 934 135 612 136 243 107 381 75 156
Wskaźnik płynności bieżącej 8,67 16,18 12,63 14,85 17,74

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 955 440K ÷ $340 934K
= 8,67


Analiza porównawcza

2022