LGI Homes Inc (LGIH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 998 50 514 35 942 38 345 46 624
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 15 765
Należności w tys. USD 25 143 57 909 115 939 56 390 42 836
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 340 934 135 612 136 243 107 381 75 156
Wskaźnik płynności szybkiej 0,17 0,80 1,11 0,88 1,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 998K + $0K + $25 143K) ÷ $340 934K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022