LGI Homes Inc (LGIH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 304 460 3 050 150 2 367 930 1 838 150 1 504 400
Property, plant and equipment w tys. USD 32 997 16 944 3 618 1 632 1 432
Rotacja aktywów trwałych 69,84 180,01 654,49 1 126,32 1 050,56

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 304 460K ÷ $32 997K
= 69,84


Analiza porównawcza

2022