LGI Homes Inc (LGIH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 657 860 2 232 120 1 764 830 1 401 680 1 124 480
Zobowiązania handlowe w tys. USD 25 287 14 172 13 676 12 495 9 241
Rotacja zobowiązań 65,56 157,50 129,05 112,18 121,68

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 657 860K ÷ $25 287K
= 65,56


Analiza porównawcza

2022