LGI Homes Inc (LGIH)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 304 460 3 050 150 2 367 930 1 838 150 1 504 400
Należności w tys. USD 25 143 57 909 115 939 56 390 42 836
Rotacja należności 91,65 52,67 20,42 32,60 35,12

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 304 460K ÷ $25 143K
= 91,65


Analiza porównawcza

2022