LGI Homes Inc (LGIH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 0,57 1,07 1,12 0,93 0,92
Rotacja należności 91,65 52,67 20,42 32,60 35,12
Rotacja zobowiązań 65,56 157,50 129,05 112,18 121,68
Rotacja kapitału pracującego 0,88 1,48 1,49 1,24 1,20

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 638,10 341,09 324,60 390,50 398,69
Cykl należności dni 3,98 6,93 17,87 11,20 10,39
Cykl zobowiązań dni 5,57 2,32 2,83 3,25 3,00

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 69,84 180,01 654,49 1 126,32 1 050,56
Rotacja aktywów razem 0,74 1,30 1,30 1,10 1,08