Lennar Corp. (LEN)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Aktywa razem w tys. USD 37 984 300 33 207 800 29 935 200 29 359 500 28 566 200
Kapitał własny w tys. USD 24 100 500 20 816 400 17 994 900 15 949 500 14 581 500
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,58 1,60 1,66 1,84 1,96

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $37 984 300K ÷ $24 100 500K
= 1,58


Analiza porównawcza

2022