Lennar Corp. (LEN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 671 000 27 130 700 22 488 900 22 259 600 20 571 600
Należności w tys. USD 1 614 280 1 296 850 938 079 906 877 1 041 840
Rotacja należności 20,86 20,92 23,97 24,55 19,75

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $33 671 000K ÷ $1 614 280K
= 20,86


Analiza porównawcza

2022