Lennar Corp. (LEN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 26 468 900 21 594 000 19 014 700 19 457 300 18 237 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 616 130 1 321 250 1 037 340 1 069 180 1 154 780
Rotacja zobowiązań 16,38 16,34 18,33 18,20 15,79

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $26 468 900K ÷ $1 616 130K
= 16,38


Analiza porównawcza

2022