Lennar Corp. (LEN)

ROE

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk netto w tys. USD 4 562 140 4 377 190 2 436 650 1 832 910 1 680 960
Kapitał własny w tys. USD 24 100 500 20 816 400 17 994 900 15 949 500 14 581 500
ROE 18,93% 21,03% 13,54% 11,49% 11,53%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $4 562 140K ÷ $24 100 500K
= 18,93%


Analiza porównawcza

2022