Lennar Corp. (LEN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 6 704 010 5 064 230 3 105 220 2 438 960 1 836 280
Aktywa razem w tys. USD 37 984 300 33 207 800 29 935 200 29 359 500 28 566 200
Operacyjny ROA 17,65% 15,25% 10,37% 8,31% 6,43%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $6 704 010K ÷ $37 984 300K
= 17,65%


Analiza porównawcza

2022