Lennar Corp. (LEN)

ROA

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk netto w tys. USD 4 562 140 4 377 190 2 436 650 1 832 910 1 680 960
Aktywa razem w tys. USD 37 984 300 33 207 800 29 935 200 29 359 500 28 566 200
ROA 12,01% 13,18% 8,14% 6,24% 5,88%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $4 562 140K ÷ $37 984 300K
= 12,01%


Analiza porównawcza

2022