Lennar Corp. (LEN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
EBIT w tys. USD 6 665 140 5 135 220 3 092 120 2 465 630 1 913 420
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 047 290 4 652 340 5 955 760 7 776 640 8 543 870
Kapitał własny w tys. USD 24 100 500 20 816 400 17 994 900 15 949 500 14 581 500
Zwrot z kapitału całkowitego 23,68% 20,16% 12,91% 10,39% 8,27%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $6 665 140K ÷ ($4 047 290K + $24 100 500K)
= 23,68%


Analiza porównawcza

2022