Lennar Corp. (LEN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Cykl zapasów dni 301,48 324,02 329,69 333,47 341,61
Cykl należności dni 17,50 17,45 15,23 14,87 18,49
Cykl zobowiązań dni 22,29 22,33 19,91 20,06 23,11
Cykl konwersji gotówki dni 296,69 319,13 325,00 328,28 336,98

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 301,48 + 17,50 – 22,29
= 296,69


Analiza porównawcza

2022