Lennar Corp. (LEN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 671 000 27 130 700 22 488 900 22 259 600 20 571 600
Aktywa razem w tys. USD 37 984 300 33 207 800 29 935 200 29 359 500 28 566 200
Rotacja aktywów razem 0,89 0,82 0,75 0,76 0,72

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $33 671 000K ÷ $37 984 300K
= 0,89


Analiza porównawcza

2022