Lennar Corp. (LEN)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 7 202 140 5 536 640 3 474 110 2 802 300 2 334 180
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 671 000 27 130 700 22 488 900 22 259 600 20 571 600
Marża zysku ze sprzedaży brutto 21,39% 20,41% 15,45% 12,59% 11,35%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $7 202 140K ÷ $33 671 000K
= 21,39%


Analiza porównawcza

2022