Lennar Corp. (LEN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 26 468 900 21 594 000 19 014 700 19 457 300 18 237 400
Zapasy w tys. USD 21 862 500 19 169 400 17 175 100 17 776 500 17 068 700
Rotacja zapasów 1,21 1,13 1,11 1,09 1,07

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $26 468 900K ÷ $21 862 500K
= 1,21


Analiza porównawcza

2022