Lennar Corp. (LEN)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk netto w tys. USD 4 562 140 4 377 190 2 436 650 1 832 910 1 680 960
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 671 000 27 130 700 22 488 900 22 259 600 20 571 600
Marża zysku netto 13,55% 16,13% 10,83% 8,23% 8,17%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $4 562 140K ÷ $33 671 000K
= 13,55%


Analiza porównawcza

2022