Lennar Corp. (LEN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 671 000 27 130 700 22 488 900 22 259 600 20 571 600
Working capital w tys. USD 24 965 430 22 285 020 19 616 550 18 844 670 18 170 020
Rotacja kapitału pracującego 1,35 1,22 1,15 1,18 1,13

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $33 671 000K ÷ $24 965 430K
= 1,35


Analiza porównawcza

2022