Lennar Corp. (LEN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 30 684 200 26 308 900 22 826 400 22 167 200 21 244 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 718 770 4 023 880 3 209 850 3 322 530 3 074 180
Wskaźnik płynności bieżącej 5,37 6,54 7,11 6,67 6,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $30 684 200K ÷ $5 718 770K
= 5,37


Analiza porównawcza

2022