Lennar Corp. (LEN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 633 950 2 752 060 2 742 950 1 209 540 1 345 640
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 346 070 2 842 410 1 707 830 1 893 080 1 467 500
Należności w tys. USD 1 614 280 1 296 850 938 079 906 877 1 041 840
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 718 770 4 023 880 3 209 850 3 322 530 3 074 180
Wskaźnik płynności szybkiej 1,50 1,71 1,68 1,21 1,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 633 950K + $2 346 070K + $1 614 280K) ÷ $5 718 770K
= 1,50


Analiza porównawcza

2022